PCB_MANUFACTURE
HDI PCB 대응 30Layer Over
ALL SA-VIA PCB
FPCB 양산
Rigid-FPCB(Build up Type)
SQ 인증 양산
SAMSUNG Sem 양산
HPL PCB
Manufacturing Technology

DNA Tech Co., Ltd.
© 2018 DNA Tech. ALL RIGHT RESERVED. | 경기도 화성시 정남면 괘랑1길 45 (주)디엔에이테크
Tel 070.4124.1608 Fax 031.278.1608
회사소개
주요업무
온라인견적
오시는길